Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Vi firar gudstjänst varje söndag klockan 16.00. Självklart med hänsyn tagen till rådande restriktioner.

Tisdagar
08.30 Morgonbön
17.30 Språkcafé

Läs mer under Kalender samt
Facebook