Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Fastan 2021

För oss i Johanneskyrkan har uppmärksammandet av fastetiden blivit en viktig insikt och är numera en självklar del av årets rytm som församling. Faktum är att det är trettonde året vi uppmärksammar den Stora Fastan; att under fyrtio dagar inbjudas att avstå från något som i sig inte är något negativt och samtidigt – genom detta – skapa rum för det som verkligen betyder något.

Redan förra året påmindes vi om hur den frivilliga fastan – som den Stora Fastan är – sammanföll med den ofrivilliga fastan, vilken drabbade oss alla genom den pågående pandemin. Samma sak i år. Men kanske har det senaste årets erfarenheter faktiskt gjort oss mer förberedda än tidigare att gå in i fastetiden.

Vi är noga med att betona att fastan inte är någon prestation. Det handlar inte om att leva upp till högt ställda krav eller att bevisa oss dugliga inför Gud. Tvärtom är fastan en inbjudan till att klargöra och vårda relationen till Gud, oss själva, varandra och till hela skapelsen. Ett erbjudande och en möjlighet – inte något påbud. Ytterst en inbjudan att sitta ner vid Jesu fötter och lyssna till hans röst.

Fastan inleds onsdagen den 17 februari klockan 18.30 då vi gemensamt firar Askonsdagsandakt.

Lördagen den 6 mars med start klockan 09.00 inbjuder vi till en Retreatdag online. Vi får då bland annat undervisning av Fredrik Lignell och Peter Halldorf.

Torsdagen den 11 mars samt 25 mars klockan 19.00 erbjuder vi två Fördjupningskvällar om Bergspredikan, som också är temat för vår predikoserie i fastan.

Under stilla veckan är det Getsemanestund på skärtorsdagen, Korsvägsandakt på långfredagen och Uppståndelsegudsjänst på påskdagen. I nuläget får vi förmoda att dessa sker digitalt.

Dessutom har vi tagit fram en Bibelläsningsplan, som även visas genom dagliga inlägg på Facebook. Varje tisdag publicerar vi dessutom ut en kort Fasteblogg, som ger riktning åt söndagens predikan.