Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Kalender

söndag 23 februari 2020

16:00 Gudstjänst

Predikan: Lars Öberg (1 Mos 50)
Lovsång: Sofia Berbres
Ansvarig husförsamling: Newman 

tisdag 25 februari 2020

08:30 Morgonbön
17:30 Språkcafé

onsdag 26 februari 2020

18:30 Askonsdagsmässa

Vi inleder fastan tillsammans.

söndag 1 mars 2020

16:00 Gudstjänst

Vi inleder fastans predikoserie "Vägen till frihet"

Predikan: Andreas Weister Andersson 
Lovsång: Maria Gustin Bergström
Ansvarig husförsamling: Newman

tisdag 3 mars 2020

08:30 Morgonbön
17:30 Språkcafé

söndag 8 mars 2020

16:00 Gudstjänst

Predikan: Samuel Furingsten
Lovsång: Lasse Öhman
Ansvarig husförsamling: Götmar

tisdag 10 mars 2020

08:30 Morgonbön
17:30 Språkcafé

Sidor