Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Nya direktiv för våra gudstjänster - vad gäller?

Utifrån de nya restriktioner som meddelades den 10 januari 2022 gäller följande:

Att vi fortsätter fira gudstjänst på plats utan att använda vaccinationsbevis.

Att de första femtio som kommer erbjuds plats i kyrksalen, vilken är möblerad utifrån nuvarande direktiv. För att hålla koll på antalet delas en nummerbricka ut vid ankomst. Du behöver alltså inte föranmäla dig!

Att vi stänger vi huvudentrén om det kommer fler än femtio personer. Istället öppnar vi då ingången till vänster om denna och hänvisar till loungen, vilken även den kommer att vara möblerad utifrån nuvarande direktiv. Där är det möjligt att följa gudstjänsten via skärmen på väggen, så som det har varit när loungen använts som barnvaktsrum. Detta för att minimera risken för att någon ska behöva åka hem på grund av att det blir fullsatt. Även här delas en nummerbricka ut vid ankomst.

Att vi möjliggör deltagande via zoom.

Att nattvarden firas sittande, där vi samtidigt har valt att inte ha några bönehandlingar. Vi förblir alltså vid våra anvisade platser under hela gudstjänsten.

Att vi fortsätter att välkomna alla från klockan 16.00, men avvaktar fram till klockan 16.15 innan gudstjänsten fortsätter med tillbedjan genom lovsång. Detta för att minimera onödig trängsel vid ankomst.

Att Himlaliv fortsätter att träffas på plats utifrån förutsättningen att detta sker via separat ingång till Änglastämman. Barnen lämnas där mellan klockan 16.00 och 16.15 och hämtas på gården utanför klockan 17.40 efter gudstjänsten.

Att detta initialt gäller under kommande fyra söndagar, till och med gudstjänsten den 6 februari.

---

Som grund för detta beslut har vi utgått från de skärpta restriktioner som meddelades i måndags där de åtgärder som påverkar oss som församling kunde sammanfattas i följande:

  • För allmänna sammankomster (dit gudstjänster räknas) med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare samt sällskap på max 8 personer. Mellan sällskapen ska det vara en meter i varje riktning.
  • För allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare (medverkande ej inräknade) krävs vaccinationsbevis utöver det som nämns ovan.

Detta kommer att omprövas var 14e dag men bedöms kvarstå till mitten av februari.

Tänk också fortsatt på:

  • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Vikten av att stanna hemma vid sjukdom.
  • Vikten av god handhygien.

Hör av dig om det finns ytterligare frågor!