Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Frågor och svar

Vanliga frågor

Har ni någon verksamhet för barn och ungdomar?

Ja, vid varje gudstjänst så har barn från 4 år och uppåt en egen gudstjänst, Himlaliv. Den börjar vid 16:45 och håller på till kl 18:00.Vi har ett varierat schema med allt från gymphall och innebandy, till pyssel, dans och barngudstjänst. Målet är att både lära känna Jesus och varandra.  Har man barn som är under 3 år, har vi en stor lounge med leksaker, mikro, barnstolar där man kan vara. Genom TV-överföring kan man följa med under gudstjänsten och på så sätt vara med på allt som händer, samtidigt som man får vara lite ostörd med sina små.

Det finns också särskild verksamhet för tonåringar - Teens - för den som går i sjuan och uppåt. Är du intresserad av att vara med på en sådan samling hör av dig till info@johanneskyrkan.se.

Vi har dessutom Konfa och Konfa2 tillsammans med Ryttargårdskyrkan. Det är på tisdagar 19:00-21:00. Mer info hittar du här.

Hur hittar man till er kyrka?

Se denna karta

Om man kommer med bil finns det betalparkering i anslutning till kyrkan, det finns också ett parkeringshus i närheten. De flesta bussar stannar vid Trädgårdstorget och därifrån är det bara fem minuters promenad till kyrkan. Ett bra riktmärke för att hitta till oss är sporthallen och simhallen, vi ligger nära dessa. Så här ser vår byggnad ut.:

Bild: Johanneskyrkans lokal

Frågor om vilka vi är

Vilket samfund tillhör ni?

Vi tillhör Evangeliska Frikyrkan (EFK), ett baptistiskt samfund vars rötter går bak till 1800-talet. Se EFK:s hemsida för mer information.

Är ni som Svenska kyrkan?

De flesta kyrkor i Sverige är ganska lika, både i vad man tror och hur man firar gudstjänst. Men det finns dock vissa skillnader. En del rör kultur och stil, exempelvis vilket typ av musik som dominerar, hos oss är det mer modern ”rockig” stil på musiken. Sedan finns det vissa teologiska skillnader, exempelvis skiljer vi oss åt från Svenska Kyrkan när det gäller dopet. Vi döper inte bebisar, utan vi tror att varje människa själv på ett moget och medvetet sätt först skall ta ställning och sedan låta döpa sig. Sedan finns det andra skillnader men vi vill inte betona skillnaderna utan det som förenar oss, exempelvis, alla kyrkor förrättar dop, nattvard, har predikan, har vigslar och begravningar. Man ber, sjunger, det finns ledare och medlemmar, alla kyrkor står bakom de stora viktiga trosbekännelserna men är du intresserad av att fördjupa dig i sådana här frågor är du välkommen att höra av dig.

Om man vill sätta sig in i vad ni tror på, hur gör man det?

Man kan antingen läsa mer om vår tro och våra tankar på nördsidan. Man kan också ta kontakt med någon av församlingens pastorer som gärna ställer upp och fikar och samtalar om vår tro och om vår verksamhet.

Frågor om vad vi gör

Har ni någon verksamhet för barn och ungdomar?

Ja, vid varje gudstjänst så har barn från 4 år och uppåt en egen gudstjänst, Himlaliv. Den börjar vid 16:45 och håller på till kl 18:00.Vi har ett varierat schema med allt från gymphall och innebandy, till pyssel, dans och barngudstjänst. Målet är att både lära känna Jesus och varandra.  Har man barn som är under 3 år, har vi en stor lounge med leksaker, mikro, barnstolar där man kan vara. Genom TV-överföring kan man följa med under gudstjänsten och på så sätt vara med på allt som händer, samtidigt som man får vara lite ostörd med sina små.

Det finns också särskild verksamhet för tonåringar - Teens - för den som går i sjuan och uppåt. Är du intresserad av att vara med på en sådan samling hör av dig till info@johanneskyrkan.se.

Vi har dessutom Konfa och Konfa2 tillsammans med Ryttargårdskyrkan. Det är på tisdagar 19:00-21:00. Mer info hittar du här.

Hur går era gudstjänster till?

Kortfattat kan det förklaras med att vår gudstjänst består av fyra delar. Först träffas vi kl 16:00 och fikar och minglar omkring. Sedan kl 16:30 startar musiken och lovsången. (Vid 16:45 börjar barnverksamheten). Ungefär kl 17:00 startar predikan som vanligtvis håller på i 25-30 minuter. Därefter är det nattvard eller Herrens måltid som den också kallas. I samband med nattvarden har man möjlighet att böja knä vid korset, få personlig förbön, man kan tända ljus med mera. Ungefär kl 18:00 avslutas gudstjänsten med att gudstjänstledaren läser Välsignelsen.

Vad är en husförsamling för något?

Många i Johanneskyrkan kommer inte bara på söndagens gudstjänst, man träffas också en gång mitt i veckan (tisdag-onsdag) i en mindra grupp, en så kallad husförsamling. Man möts hemma hos någon och fikar, umgås och samtalar. Den lilla gruppens funktion är att vara en plats där man mitt i veckan får komma som man är, med allt man bär på, där man fikar ihop, pratar om högt och lågt, blandar skratt med allvar och får möjlighet att dela sådant man tycker känns viktigt och angeläget för stunden. Många gånger pratar man om det som berörde en under den senaste gudstjänsten, ett samtal där man har chans att både ventilera det man gillade och det som störde. Har man tur kan någon i gruppen spela ett instrument så man kanske kan sjunga ihop också. En sådan samling har ett liknande upplägg som söndagens gudstjänst och håller också på lika länge – två timmar.

Vill du göra ett icke-förpliktigande besök i en sådan mindre grupp hör av dig.

Frågor om hur det fungerar

Kostar det något att vara med?

Nej, vi har ingen medlemsavgift. Däremot, vid varje gudstjänst, finns det en möjlighet att, i samband med nattvarden, ge en gåva till det arbete som vår församling bedriver för att hjälpa fattiga och utsatta människor både här i Linköping och utöver världen.

Vilka får komma på era möten/gudstjänster?

Alla, precis som exempelvis gudstjänster i Svenska Kyrkan, så får vem som helts komma, det är drop-in! Man behöver inte anmäla sig i förväg eller ha någon särskild tro eller vara religiöst lagd för att vara med, du får bara komma och göra ett ”studiebesök” eller bara kolla runt lite, som du vill!

Hur skall man vara klädd när man besöker Johanneskyrkan?

Som man vill, de flesta som kommer på gudstjänst är vardagligt klädda.

Hur länge håller en gudstjänst på?

Ungefär två timmar, inklusive det inledande fikat, från 16:00-18:00. Den första halvtimmen har karaktären av drop-in fika.

Varför har ni era gudstjänster kl 16:00?

Vi är morgontrötta! Eller vi gillar i alla fall att ta det lugnt på söndag morgonen! Det finns ingen särskild teologisk poäng med detta utan vi föredrar helt enkelt eftermiddagar före förmiddagar.

Om man vill skänka pengar till er verksamhet (har hört att ni hjälper fattiga i Sverige och utomlands), hur gör man då?

Antingen kan man sätta in pengar på församlingens bankgiro: 5994-5824 eller så kan man swisha, skicka då din gåva till nummer: 123 545 09 03 eller så finns också  möjligheten att i samband med nattvarden vid söndagens gudstjänst ge en kontant gåva i en korg som står framme i kyrksalen.

Om man vill gå med i er församling, hur gör man då?

Vi rekommenderar att man hänger ett tag i Johanneskyrkan innan man bestämmer sig för att gå med. Vi tror att det är bra att man är med och regelbundet firar gudstjänst med oss, gärna deltar i en husförsamling och på så sätt lär känna oss. Det är också en stark rekommendation att läsa igenom vår församlingsordning. När man sedan känner sig redo för att gå med så tar man kontakt antingen med en av församlingens pastorer eller med ledaren i den husförsamling som man går till.

Hur styrs er församling, hur är den organiserad?

I församlingsordningen finns detta beskrivet mer utförligt, se gärna i den.  Men kortfattat kan sägas att församlingen är organiserad som en förening, med styrelse/församlingsledning, med årsmöte och dylikt. Sedan är många beslut delegerade, det finns många olika verksamheter, exempelvis barnverksamheten med egna ledare som fattar egna beslut för sin verksamhet. Många beslut är delegerade på det viset men alla stora, viktiga beslut som rör och påverkar hela församlingen fattas av hela församlingen genom ett så kallat konsensusförfarande – läs om det i församlingsordningen.

Övriga frågor

Hur hittar man till er kyrka?

Se denna karta

Om man kommer med bil finns det betalparkering i anslutning till kyrkan, det finns också ett parkeringshus i närheten. De flesta bussar stannar vid Trädgårdstorget och därifrån är det bara fem minuters promenad till kyrkan. Ett bra riktmärke för att hitta till oss är sporthallen och simhallen, vi ligger nära dessa. Så här ser vår byggnad ut.:

Bild: Johanneskyrkans lokal