Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Kalender

söndag 14 augusti 2022

18:00 Sommargudstjänst

Sommarpratare: Linda Kvarnström
Lovsång: Kalle Lind
Gudstjänstledare: Susanne Wallhagen
Ansvariga husförsamlingar: Holmsten & Götmar/Furingsten

tisdag 16 augusti 2022

08:30 Morgonbön

Vi möts i kyrksalen för gemensam tillbedjan och bön för veckan.

För dig som inte har möjlighet att närvara på plats går det även att delta via zoom (länk).

söndag 21 augusti 2022

16:00 Gudstjänst

OBS! Från och med denna vecka börjar gudstjänsterna återigen klockan 16.00.

Predikan: Andreas W Andersson (Luk 8:4-15)
Lovsång: Samuel Furingsten
Ansvarig husförsamling: Andersson Artursson Wernholt

tisdag 23 augusti 2022

08:30 Morgonbön

Vi möts i kyrksalen för gemensam tillbedjan och bön för veckan.

För dig som inte har möjlighet att närvara på plats går det även att delta via zoom (länk).

söndag 28 augusti 2022

16:00 Gudstjänst

Predikan: Samuel Furingsten (Luk 10:25-37)
Lovsång: Öhmans
Ansvarig husförsamling: Weister Andersson

tisdag 30 augusti 2022

08:30 Morgonbön

Vi möts i kyrksalen för gemensam tillbedjan och bön för veckan.

För dig som inte har möjlighet att närvara på plats går det även att delta via zoom (länk).

söndag 4 september 2022

11:00 Terminsupptakt på Östgötagården

OBS! Tiden och platsen!

Predikan: Andreas W Andersson (Luk 12:13-21)
Lovsång: Andreas Rydh
Ansvarig husförsamling: Nygren

I samband med gudstjänsten avskiljer vi våra nya medarbetare Andreas Rydh och Jessica Wernholt. Dessutom är det dop.

tisdag 6 september 2022

08:30 Morgonbön

Vi möts i kyrksalen för gemensam tillbedjan och bön för veckan.

För dig som inte har möjlighet att närvara på plats går det även att delta via zoom (länk).

onsdag 7 september 2022

19:00 Onsdagsmässa

söndag 11 september 2022

16:00 Gudstjänst

Predikan: Lars Öberg (Luk 13:18-19)
Lovsång: Öhmans
Ansvarig husförsamling: Newman Öberg

Sidor