Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

För nördar

Alla är inte intresserade av detaljerna, av finliret, av att borra djupt. Men somliga av oss är sådana ”nördar” som vill få reda på allt. På den här sidan hoppas vi i någon mån kunna tillfredsställa en del av det intresset, här kan du granska vår teologi lite mer noggrant, vi hänvisar till en del teologiska dokument om vad vi tror på och därmed vad vi gör. 

  • Johanneskyrkans församlingsordning – allt om hur vi ser på frälsning, församling, dop, ledarskap med mera. Detta är det viktigaste dokumentet i vår församling, det styr allt det vi är och vill vara, allt det vi gör, hoppas att vi ska göra.
  • Två teologiska dokument som vi till stora delar känner oss hemma i: Lausannedeklarationen och Manillamanifestet.
  • Vår historia och verksamhet.

Vårt samfunds historia, Evangeliska Frikyrkan - som tillhör den baptistiska rörelsen i Sverige - sträcker sig ända tillbaks till 1830-talet. Men vår lokala historia börjar först 1996. Då var det några stycken som med sanktion från samfundet och andra församlingar i Linköping, startade en ny församling. Syftet med denna nya församling var att komplettera den rådande församlingsbilden i staden med förhoppningen att vi skulle nå fler människor med evangeliet om Jesus.

Från att ha varit ett grundläggarteam på 15-20 personer har vi idag vuxit till att vara ca 150 vuxna medlemmar och till det finns en stor barnverksamhet, runt 70 barn och ungdomar finns med där.

De första åren firade vi gudstjänst i Kungsbergsskolans matsal, men vintern 2006 flyttade vi in i St Larsgården där vi numer håller till.

Församlingens verksamhet utgörs i dagsläget av gudstjänster varje söndag kl 16:00. Husförsamlingar som möts varje vecka, antingen tisdag eller onsdag kvällar. Språkcafé som bedriver sin verksamhet måndagar från kl 18:00.  Församlingen har också haft en drivande i det ekumeniska nätverket: Kyrkornas arbete för de mänskliga rättigheterna. Det är ett arbete som aktivt hjälper asylsökande, flyktingar genom ekonomisk hjälp, personlig vänskap, genom att arbete med de juridiska processerna och genom att försöka bilda opinion för ett mer generöst och välkomna klimat i vårt land och i vår stad.

Johanneskyrkan har också från dag ett varit med och bedrivit utlandsmission. Vi stödjer ett församlingsplanteringsarbete i Mongoliet. I samma land stödjer vi också Mongolia Mission Center, en skola som utbildar, tränar och sänder ut missionärer. I Rumänien är vi med och stödjer Elim Fellowship International, ett arbete där man bedriver en stor och omfattande social verksamhet bland utsatta barn och ungdomar.