Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Om gudstjänsten i Johanneskyrkan

Vi vill hjälpa dig att förstå lite hur vår gudstjänst ser ut. Allt bygger på frivillighet, ingen kommer att tvinga dig till att göra något särskilt, men du är välkommen att pröva på allt som vi gör tillsammans.

Gudstjänsten börjar med mingelfika kl 16:00, det är lite av en drop-in start i Johanneskyrkan.

 Fikat är gratis för dig som är här för första gången. En del sätter sig vid borden inne i kyrksalen, andra står i foajén och minglar. Vi börjar med fika inte bara för att det är gott utan för att vi är en församling som vill betona vikten av gemenskap. Vi behöver varandra, samtalen rör nog både det som är högt och lågt. Vi är människor som vill dela allt det som livet för med sig.

Runt 16.30 drar musiken igång. Vi kallar det för lovsång – sånger om och till Gud. Sångerna har en stor spännvidd i sitt innehåll. Det handlar både om kärlekssånger till Gud, om böner som kommer från djupet av vårt innersta. Vissa sånger är som små predikningar, de förmedlar budskap till oss som kan tjäna som tröst, hjälp och vägledning. Många av sångerna som vi sjunger har musikerna själva skrivit.

Omkring 17.00 är det dags för predikan. De baserar sig på bibelns texter. Vi fascineras över hur dessa berättelser har relevans för oss idag. Poängen med predikan är att den ska förmedla ett budskap från Gud till oss, som hjälper oss att alltmer förstå vem Gud är, vilka vi är och visa på vägen till Livet.

I regel brukar en predikan hålla på i ca 25- 30 minuter sedan är det dags för Herrens måltid – nattvarden. Det är verkligen en ”mini-måltid” som symboliserar något mycket större. Den signalerar att vi tillhör varandra – vi är ett bröd – en kropp. Vi äter brödet och dricker vinet, vi behöver mat och dryck för att överleva. Men den här måltiden förmedlar mer än det – i den tar vi emot Jesus själv – Livets källa! Måltiden uttrycker också vår skyldighet att ge bröd vidare till dem som saknar mat på bordet. Därför finns en korg framme vid nattvardsbordet där man, om man vill, kan ge sina pengar. Det vi samlar in går till vårt arbete bland de fattiga i Sverige och i världen.

I samband med nattvarden finns möjlighet till en hel del så kallade bönehandlingar. Man har möjligheten att böja knä vid korset, att lägga en sten vid korset, stenen kan symbolisera en börda man bär på som man vill lägga av hos Jesus. Man kan tända ett ljus på Kristusljuset och be att Guds ljus ska lysa in i den situation man ber över. Man kan få personlig förbön, en möjlighet att inför en kristen medmänniksa få dela sitt böneämne.

Gudstjänsten brukar i regel sluta kring 18.00 med att den som leder gudstjänsten ber en välsignelsebön över alla.

Barnens gudstjänst. Johanneskyrkan vill vara en kyrka för alla åldrar där barnen är en mycket viktig del. Efter en stunds gemensam gudstjänst fortsätter barnens på Himlaliv. Dit är alla barn välkomna från 4 års ålder och uppåt. Indelade i tre olika åldersgrupper lär vi känna Jesus och Bibelns berättelser, leker, tävlar och har roligt tillsammans. För Jesus är barnen superviktiga och vi vill ge Jesus till barnen. Har man en liten bebis så kan man sitta i loungen, under predikan dras vikväggen för och man följer predikan via TV-överföring.