Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Stororden

Sex predikningar i fastan 2023

Vilka är de kristna stororden som ger oss språk att börja förstå, och leva oss in i, verklighetens kärna och alltings mål? Hur relevanta är kristna storord som synd, nåd, frälsning och tro egentligen? Och vad betyder dessa storord som både klargör och ger oss svindel? Var finns storordens vägledande funktion, det som sätter oss i rörelse mot det goda livet; det liv Gud ger som gåva. Ett liv i lärjungaskap. Stororden har ju i kyrkans tradition alltid handlat om att öppna upp för just detta efterföljelsens liv, och det är även vad denna predikoserie utforskar.

26 februari: Synd
Predikant: Andreas W Andersson
Är synden ett sår - en skada - som vi helas ifrån, eller en fråga om skuld och förlåtelse? 

5 mars: Nåd
Predikant: Andreas W Andersson
Är nåden kanske en inbjudan till befriande vila och deltagande i Guds liv?

12 mars: Frälsning
Predikant: Samuel Furingsten
Hur berättar vi om vad människan blir frälst från, blir frälst till, och hur berättar vi vägen till frälsning (Kristus)?

19 mars: Tro
Predikant: Andreas W Andersson
Hur ser kopplingen mellan tro och Gudstillit ut? Och hur beskriver vi skillnaden mellan tro och viljestyrka?

26 mars: Enkelhet
Predikant: Lars Öberg
Vad innebär enkelhet bortom det rent materiella?

02 april: Ödmjukhet
Predikant: Samuel Furingsten
Kan vi prata om ödmjukhet som något annat än snällhet?